Informace a pozvání

* Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů připadá na období 18. – 25. ledna 2019. Téma je vzato z knihy Deuteronomické 16, 18–20 a zní: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16, 18-20).

Ekumenická modlitba za jednotu se bude konat v pondělí 21. ledna od 18.00 hod. ve Sborovém domě ČCE, liturgii povede Tomáš Procházka, farář Církve československé husitské a kázat bude Pavel Faul, pastor Křesťanského sboru Domažlice.

* Čtyři setkání duchovní obnovy na téma našeho vztahu s Bohem povedou v Domažlicích kněží Řádu svatého Pavla Prvního Poustevníka (OSPPE) Bogdan Stepien a Robert Jasiulewicz, kteří působí ve farnosti Plzeň-Bory. Setkání se budou konat na faře ve středu večer od 18.00 hod. Termíny setkání: 23.1., 30.1, 6.2. a 13.2.

* Setkání Pastorační rady farnosti je přesunuto z neděle 20. ledna na neděli 17. února od 16.00 hod. na faře.

* Mše sv. v kapli domažlické nemocnice bude sloužena výjimečně ve čtvrtek 24. ledna od 15.10 hod.

* Mše sv. v Třebnicích bude sloužena v neděli 27. ledna od 14.30 hod.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme