Duden v domažlické farnosti

3.4. V úterý 3. dubna od 15.00 hod. bude sloužena mše sv. v penzionu.

7.4. Pochod pro život a rodinu. Hnutí pro život ČR zve na Národní pochod pro život a rodinu, který se bude konat v sobotu 7. dubna 2017 v Praze.
Program:
10:30 Pražský hrad, katedrála
mše svatá s českými a moravskými biskupy,
hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP
vzhledem k bezpečnostním kontrolám doporučujeme přihlášení
12:00 Klárov – park před stanicí metra Malostranská
oběd pro přihlášené
Bohemian Pipe Band – skotští dudáci a bubeníci
kejklíř Vojta Vrtek – pro děti
mini-přednášky pro mladé
fotografická výstava Svoji – o manželství a rodině
14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy
na trase Klárov – Národní třída – Václavské náměstí se závěrečným
programem na Václavském náměstí
16:00 Požehnání přítomným rodinám a zakončení u sochy sv. Václava

8.4. Neděle Božího Milosrdenství. Druhá neděle po Velikonocích je slavena v celé církvi jako Svátek Božího Milosrdenství. Pobožnost s Korunkou k Božímu Milosrdenství bude tuto neděli sloužena v klášterním kostele od 15.00 hod.
Upozorňujeme zájemce, že od Velkého pátku do soboty před Svátkem Božího milosrdenství se doporučuje modlitba novény k Božímu milosrdenství (srv. Deníček, nebo http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/novena-k-bozimu-milosrdenstvi.html ), spojené s velkými milostmi, které můžeme vyprosit pro sebe i druhé.
Pro Svátek Božího Milosrdetsví pak platí zaslíbení, že každý, kdo v ten den přijme svátost smíření, dosáhne úplného odpuštění svých vin i trestů za ně ( srv. Deníček, odst. 699, nebo http://www.vojtechkodet.cz/temata/duchovni-zivot/svatek-boziho-milosrdenstvi.html).

10.4. Mše sv. v nemocnici bude sloužena v úterý 10. dubna od 15.10 hod.

20.-22.4. Od pátku do neděle bude hostem naši farnosti bude plzeňská gregoriánská schola, která bude doprovázet liturgii mše sv. 22. dubna v arciděkanském kostele.

26.-28.4. Triduum Matky Dobré Rady. Od čtvrtka do soboty 26.-28. dubna se bude konat v klášterním kostele letošní třídenní svátek Panny Marie Matky Dobré Rady. Každý z těchto dní zveme k modlitbě růžence od 16.30 hod. a následně na mši sv. od 17.15 hod. Sobotní mši budou koncelebrovat augustiniáni z Prahy.

28.4. Svatba. V sobotu 28. dubna se bude konat na Vavřinečku první letošní svatba v naší farnosti. Svátost manželství přijmou Daniel Svatoš a Andrea Konopová.

1.5. Pouť do Nových kostelů. Letošní pouť domažlického a klatovského vikariátu do Nových kostelů (Neukirchen b. Hl. Blut) k Panně Marii Loučímské se bude konat v úterý 1. května. Poutní mše sv. začíná od 10.00 hod.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce 2017-18

prihlaska nabozenstvi 17_18

Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. - vyučující Mgr. Jaromír Tippl
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. –  vyučující P. Pavel Fořt

Výuka začíná v týdnu po 19.9.2017