Pozvání do Nových kostelů

Covidová pandemie na dva roky přerušila mnohaletou tradici putování věřících klatovského a domažlického vikariátu k Panně Marii Loučimské do Nových kostelů (Neukirchen beim Hl. Blut). Poslední, jubilejní třicátá pouť, se konala 1. května 2019 a hlavním celebrantem byl tehdy plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.

Protože letos 1. května připadá na neděli, na pouť do Nových kostelů zveme už v sobotu 30. dubna. Hlavním celebrantem a kazatelem bude Mons. Emil Soukup, který letos oslaví 60. výročí svého kněžského svěcení a v době svého působení jako domažlický arciděkan pravidelně putoval do Neukirchen.

Navíc, na den pouti připadá 100. výročí narození Mons. Vladislava Sysla, který po roce 1989 tradici putování k Panně Marii Loučimské obnovil.

Program pouti začíná v 9.30 hod. modlitbou růžence a od 10.00 hod. bude sloužena slavná mše sv.

Informace a pozvání

* Srdečně zveme na poutní mši sv. u kapličky sv. Jiří ve Spáňově, v neděli 24.4. od 14.00 hod.

* Na 2. velikonoční neděli (24. dubna) připadá Svátek Božího Milosrdenství. Pobožnost k Božímu Milosrdenství se bude konat v klášterním kostele od 15.00 hod.

Také v neděli 24. 4. Začíná v klášterním kostele letošní Triduum Matky Dobré rady. Mši sv. od 18.00 hod. budou na zahájení tridua sloužit o. augustiniáni z Prahy. Hostem druhého dne Tridua bude o. Bogdan Stepien (foto), člen řádu paulínů, který působí jako farář farnosti Plzeň-Bory. Zajímavý rozhovor s otcem Bogdanem lze přičíst na webových stránkách plzeňské diecéze: https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-08-p-bogdan-stpie-predstavuje-rad-paulinu.

Mši sv. v úterý budou společně sloužit kněží našeho vikariátu, hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Karel Adamec z Mrákova a Kdyně.

V pondělí a úterý od 16.30 hod. začíná růženec a od 17.15 hod. mše sv.

V pátek 29.4. od 18.00 hod. přistoupí poprvé ke zpovědi děti, které se připravují na První svaté přijímání.

* V sobotu 7. května zveme do arciděkanského kostela na svatofloriánskou mši sv. za hasiče a jejich rodiny. Začátek mše sv. od 18.00 hod.

*****

 Další  důležité termíny:

4.5. – pietní akty v Poběžovicích

7.5. – žehnání hasičského vozidla v Poběžovicích a Svatofloriánská mše sv. v Domažlicích

16.5. – poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého v Domažlicích

22.5. – udělování svátosti biřmování v Domažlicích

26.5. – první letošní mše sv. na Vavřinečku

3.6.- zpověď dětí a rodičů před Prvním svatým přijímáním

4.6. – fotbalový BiskupCup

5.6. – První svaté přijímání

11.6. – pouť na Baldově

12.6. – pouť v Chrastavicích

19.6. – Boží Tělo a pouť v Luženičkách

24.6. – 60. Výročí kněžského svěcení Mons. Emila Soukupa

 

Farní tábor 2022

Vážení rodiče,
o letních prázdninách bude pod záštitou ŘKF Domažlice probíhat letní tábor. Během tábora se budeme snažit dětem přiblížit některé texty z Bible a zprostředkovat zážitek společenství jejich vrstevníků. Okolí tábora umožňuje dětem dostatek pohybu a pobytu v přírodě.Tábor bude ve zděné budově v Hojsově Stráži. Součástí budovy je kuchyně, WC, koupelny, společenská místnost a pokoje s kapacitou cca 4 až 8 lidí. Cena 1800Kč, kapacita 18. účastníků.
Letní tábor (od 1. třídy do 12 let) od 17. do 22. července 2022! Pravidla letního tábora:
✓ Konání tábora je závislé na aktuální epidemiologické situaci COVID-19 a nařízení příslušných orgánů.
✓ Přihlášen je ten, kdo odevzdá přihlášku a zálohu v době, kdy jsou volná místa.
✓ Zákaz návštěv (bude-li problém se stýskáním, řešíme s rodiči individuálně).
✓ Zákaz mobilních telefonů, tabletů a jiných elektronických zařízení.
✓ Respektování a dodržování pokynů vedoucích.
✓ Neopouštění prostoru a skupiny.
✓ Pokud nebude dítě opakovaně dbát pokynů vedoucích, bude ohrožovat bezpečnost svoji nebo jiných, telefonicky kontaktujeme rodiče dítěte, kteří budou povinni si dítě ihned vyzvednout.Souhlasíte-li s pravidly, vyplňte přihlášku. Poté přihlášku a 200 Kč nevratné zálohy předejte osobně
Lukášovi Jankovcovi nebo odneste do schránky na faru (a napište sms) do 30. 4. 2022! Koncem června obdrží přihlášení přesné informace o nástupu na tábor a doporučený seznam věcí.Přihlášení

Těšíme se Barča, Terka, Lukáš, Kuba a Eliška J.

Info: Lukáš Jankovec, mobil 733 266 333, janl11@vse.cz

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Drazí věřící, sestry a bratři 

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu,
a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději
od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

 

Vaši čeští a moravští biskupové

Zasílaní Farních listů mailem

Milí příznivci Farních listů. Z důvodu poškození systémového disku v mém počítači, přišel jsem o Vaše kontakty. Kdo z Vás bude chtít i nadále odebírat FL v elektronické podobě, zašlete svoji mailovou adresu na farni.listy@seznam.cz Děkuji

Výuka náboženství 2020/21

Od 25. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství.

Termíny setkání:
1. – 2. třída – pátek od 13.00 hod. Skupinu vede Eliška Romová
3. třída a příprava na zpověď a svaté přijímání – pátek od 13.15 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga
4. – 5. třída – pátek od 14.00 hod. Skupinu vede Eliška Romová
První setkání 25.9.2020

Setkání mládeže 12 + v pátek od 14.00 hod. Setkání mládeže 15 + v pátek od 15.30 hod.
Setkání skupin 12+ a 15+ se budou konat ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže. První setkání v 4.9.2020 

prihlaska nabozenstvi 20-21

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.