Informace

Od 1. září se vracíme k běžného řádu bohoslužeb: od úterý do pátku mše sv. budou slouženy od 8.00 a 17.15 hod, v pondělí od 8.00 a sobotu od 17.15 hod. V pátek se budou konat pobožnosti s výstavem Nejsvětější svátosti od 16.45 hod. v klášterním kostele. Nedělní bohoslužby se nemění.

6.9. od 14.30 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele sv. Jiljí v Třebnicích

Ke změně dochází v poběžovické farnosti. Nedělní mše sv. v Poběžovicích se bude konat od 9.30 hod. (místo dosavadních 10.00 hod.)

Mše sv. od 11.00 hod. v září: 6.9. – Hora sv. Václava; 13.9. místo mše sv. od 11.00 bude poutní mše sv. na Erazimu od 14.00 hod.; 20.9. a 27.9. – Hora sv. Václava.

13. září se bude konat sbírka na Svatou zemi a 27. září sbírka na charitu.

Výuka náboženství 2020/21

Od 25. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství.

Termíny setkání:
1. – 2. třída – pátek od 13.00 hod. Skupinu vede Eliška Romová
3. třída a příprava na zpověď a svaté přijímání – pátek od 13.15 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga
4. – 5. třída – pátek od 14.00 hod. Skupinu vede Eliška Romová
První setkání 25.9.2020

Setkání mládeže 12 + v pátek od 14.00 hod. Setkání mládeže 15 + v pátek od 15.30 hod.
Setkání skupin 12+ a 15+ se budou konat ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže. První setkání v 4.9.2020 

prihlaska nabozenstvi 20-21

Jáhenské svěcení Tomáše Kadlece

V sobotu 29. srpna prožije naše farní společenství významnou událost – jeden z nás, bohoslovec Tomáš Kadlec, bude vysvěcen na jáhna. Jedná se o výjimečnou událost v životě farnosti, týkající se nejen samotného kandidáta k přijetí svátosti kněžství, ale je požehnáním pro všechny, kdo ho doprovázeli na cestě povolání a pro celou místní církev.

Proto Vás srdečně zveme na večerní modlitbu – vigilii v předvečer jáhenského svěcení. V pátek 28. srpna od 20.00 hod. se budeme modlit v arciděkanském kostele nejen za Tomáše, aby dobře konal svou jáhenskou a následně kněžskou službu, ale i za sebe navzájem, abychom byli věrni závazkům vyplývajícím ze svátosti křtu. Homilii při této vigilii přednese P. Pavel Petrašovský z katedrální farnosti v Plzni.

V sobotu proběhne samotné jáhenské svěcení. Od 9.00 hodin začne v arciděkanském kostele zkouška liturgické služby. Kněží, jáhni a ministranti se připraví na faře na nám. Míru 136. Pro parkování lze využít parkovací místa na náměstí (placené). Kněží si přivezou svoje alby, jáhni si přivezou alby a bílé dalmatiky.

V 10.30 vyjde z fary liturgický průvod do kostela. Do tohoto průvodu jsou také zváni farníci v chodských krojích. V kostele bude část míst k sezení rezervována: pro rodinu, koncelebrující kněze a pro věřící v krojích.

Po mši svaté nově vysvěcený jáhen a jeho rodina zvou k přátelskému setkání a pohoštění, které bude připraveno v prostorách MKS Domažlice, naproti kostelu.

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.