Květen v domažlické farnosti

1.5. Pouť do Nových kostelů. Poutní mše sv. v kostele Panny Marie bude sloužena od 10.00 hod. – kazatelem bude P. Petr Konopík.

3.5. Mše v penzionu. Ve čtvrtek 3. května zveme na mši sv. do domažlického penzionu. Začátek bohoslužby od 15.00 hod.

5.5. Májové pobožnosti. V květnu na závěr každé večerní mše sv. se budeme modlit litanie k Panně Marii a májové pobožnosti se zpěvem litanií se budou konat každý pátek od 16.45 v klášterním kostele. Na májovou pobožnost 12. května zveme všechny děti.
První zpověď. Děti, které se letos připravují na přijetí svátosti smíření a eucharistie, přistoupí poprvé ke zpovědi v pátek od 18.00 hod. v arciděkanském kostele.

6.5. Sv. Florián. V sobotu uctí svého patrona hasiči. Mše sv., při které budeme prosit na přímluvu sv. Floriana o Boží požehnání pro všechny členy hasičských sborů a jejich rodiny a vzpomeneme na zemřelé hasiče, bude sloužena v arciděkanském kostele od 18.00 hod. V sobotu 6.5. nebude sloužena večerní mše sv. v klášterním kostele ani se nebude konat večerní adorace Nejsvětější svátosti.
V sobotu 6. 5. od 19 hod. zveme na další ekumenickou modlitbu v duchu Taizé ve sborovém domě ČCE (Tyršova 690). Dobrovolný nácvik zpěvů od 18 hod.

11.5. Mše sv. za nemocné. Mše sv. v kapli domažlické nemocnice bude sloužena ve čtvrtek 11. května od 15.10 hod.

12.5. Na památku Panny Marie Fatimské zveme v pátek 12.5.od 16.45 na májovou pobožnost do klášterního kostela.

16.5. Pouť u sv. Jana. Na svátek sv. Jana Nepomuckého bude sloužena poutní mše sv. v kapličce zasvěcené sv. Janovi v Domažlicích. Začátek mše sv. od 17.15 hod.Tento den nebude mše sv. v klášterním kostele.

20.5. Svatba. V sobotu 20. května přijmou svátost manželství Pavlína Petržíková z Věvrova a Radovan Maléř z Bzence. Svatba se bude konat na Vavřinečku od 14.00 hod.

25.5. Nanebevstoupení Páně. Na svátek Nanebevstoupení Páně bude sloužena první letošní mše sv. na Vavřinečku od 16.00 hod. Ostatní mše sv.: od 8.00 hod. v arciděkanském kostele a od 17.15 v klášteře.
Termíny dalších mší sv. na Vavřinečku: 22.6.; 20.7.; 12. a 13.8. (pouť) a 21.9.

28.5. Dobrá Voda. Na poslední májovou neděli se koná pouť u Dobré Vody u Draženova. Mše sv. bude sloužena od 11.00 hod. a májová pobožnost s požehnáním od 14.00 hod.

Literárně – výtvarná soutěž k výročí 800 let od smrti blahoslaveného Hroznaty

Biskupství plzeňské a Kanonie premonstrátů Teplá vyhlašují u příležitosti 800 let od smrti bl. Hroznaty literárně-výtvarnou soutěž, která je určena pro všechny děti a mládež žijící na území plzeňské diecéze.

Do soutěže se zasílá jedna práce (u výtvarných formátu A3) ze dvou možných témat:

1. Kam patřím?

2. Hroznata zakladatel klášterů

Podrobnosti najdete v příloze Soutez Hroznata

Ve čtvrtek 3. listopadu byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce

prihlaska 2016-17Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. – vyučující P. Pavel Fořt
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. – vyučující Mgr. Jaromír Tippl