Aktuálně

27.11. – První adventní neděle. Během mše svaté budou žehnány adventní věnce

29.11. Úterý. Od 17.00 hod. zveme do farní knihovny (farního salu) v Domažlicích, kde nás čeká milé setkání s příjemným občerstvením. To sebou přinese farnost Horšovský Týn. A co ostatní zájemci? Přineste s sebou jednu vaši knížku, která ve vašem duchovním životě moc znamenala. Přineste ji ukázat. A kdybyste žádnou neměli, tak přijďte jenom poslouchat. Určitě neodejdete naprázdno. Nejenom bude možnost si nějakou dobrou knížku zapůjčit, ale také trošku i poznáte nové a zajímavé lidí.

6.12.Úterý. Adventní duchovní obnova s Mons. Josefem Žákem. Rekolekce začíná mší svatou v klášterním kostele v 17.15 hod. a po bohoslužbě následuje setkání s duchovním slovem na domažlické faře.

10.12. Sobota před nedělí radosti. Odpolední radostné adventní setkání na Baldově. Podrobnosti upřesníme.

11.12. – Třetí adventní neděle (Gaudete) čili neděle radosti. Nezapomeňte tento den na růžovou barvu.

19.12. Pondělí. Příležitost ke svátosti smíření, kterou poslouží kněží domažlického vikariátu. V arciděkanském kostele od 17.00 do 19.00 hod.

21.12. Středa. XXIX. Chodský vánoční koncert. Od 18.00 hod. vystoupí v arciděkanském kostele Chodský soubor Mrákov.

23.12. Pátek. Od 17.00 hod. zveme na domažlické náměstí, kde bude představena vánoční scénka připravována ve spolupráci s Městem Domažlice a MKS v Domažlicích, tentokrát s názvem Sen noci vánoční aneb z deníčku Panny Marie

24.12. – Sobota. 16.30 hod. – první vánoční mše svatá.

Po celý advent ranní mše sv. ve čtvrtek budou slouženy už od 7.00 hod. a v pátek 2., 9. a 16. prosince se při večerní mši sv. budou zpívat roráty.

Veřejná sbírka na opravu interiéru arciděkanského kostela

V roce 2022 pokračuje oprava interiéru kostela Narození Panny Marie. Po zrestaurování všech fresek v arciděkanském kostele, výměně elektroinstalace a osvětlení, a také po zavedení topení do lavic v hlavní lodi kostela, bude následovat poslední etapa oprav. Práce budou rozděleny do tří skupin: restaurátorské, malířské a zednické a podle toho bude zvolen dodavatel. Je nutné povést opravu omítek a začistění rýh po elektroinstalaci, výmalbu kostela do výše 7 metrů čili do říms, kde se nachází osvětlení a restaurování a zlacení říms a dalších drobných prvků.

Veškeré náklady spojené s opravou kostela hradí farnost z vlastních zdrojů (sbírky, nájmy a dary), příspěvků města Domažlice a dotace Ministerstva kultury ČR.

Pro získání dalších zdrojů byla zřízena veřejná sbírka pro podporu opravy interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích. Tato sbírka probíhá od 1.8.2022 prostřednictvím Nadačního fondu Dominanty (www.nfdominanty.cz). Zřizovatelem tohoto fondu je Biskupství plzeňské (předsedou je biskup Tomáš Holub) a jeho cílem je „obnova a ochrana movitých a nemovitých církevních kulturních památek v plzeňské diecézi. Hlavní činností je záchrana dobrého stavu objektů, zahrnující veškeré aspekty rekonstrukce a restaurování, vybavení, péče o zachování dobrého stavu objektů. Investice do údržby a oprav objektů, pokrytí náklad ů na konzervace apod.“

Nadační fond Dominanty garantuje, že sbírka probíhá v souladu s platným zákonem o veřejných sbírkách. (Farnosti totiž mohou pořádat pouze sbírky, které se konají uvnitř kostela. Další aktivity v tomto směru si vyžadují splnění podmínek veřejné sbírky). Veřejnou sbírkou je mj. získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, v našem případě mimo kostel a jeho nejbližší okolí anebo prostřednictvím veřejné výzvy o přispívání na bankovní účet.

Aktuálně Dominanty realizují 5 projektů, mezi ně patří i oprava domažlického arciděkanského kostela. (www.nfdominanty.cz/aktualni-projekty)

Jak bude sbírka probíhat? Farnost získává možnost zveřejnit účel sbírky a číslo bankovního účtu, na který lze ukládat finanční příspěvky. Majitelem účtu je nadační font, který sbírku organizuje. Pro identifikaci daru slouží variabilní symbol – pro náš projekt: 010177.

Každý, kdo chce přispět do sbírky na opravu interiéru domažlického arciděkanského kostela, může to učinit platbou na účet

212356826/0300 s uvedením var.symb. 010177

Na základě rozhodnutí správní rady fondu bude farnosti zasláno 99 % z celkové částky vybraných peněz, 1 % z celkové částky vybraných peněz zůstane fondu na pokrytí režijních nákladů (pořízení pokladniček, náklady na vedení účetnictví nadačního fondu atd.). Povinností farnosti bude doložení dokladů, že vybrané peníze byly použity na účel veřejné sbírky.

Děkujeme Vám za finanční podporu projektu.

Zasílaní Farních listů mailem

Milí příznivci Farních listů. Z důvodu poškození systémového disku v mém počítači, přišel jsem o Vaše kontakty. Kdo z Vás bude chtít i nadále odebírat FL v elektronické podobě, zašlete svoji mailovou adresu na farni.listy@seznam.cz Děkuji

Výuka náboženství 2020/21

Od 25. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství.

Termíny setkání:
1. – 2. třída – pátek od 13.00 hod. Skupinu vede Eliška Romová
3. třída a příprava na zpověď a svaté přijímání – pátek od 13.15 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga
4. – 5. třída – pátek od 14.00 hod. Skupinu vede Eliška Romová
První setkání 25.9.2020

Setkání mládeže 12 + v pátek od 14.00 hod. Setkání mládeže 15 + v pátek od 15.30 hod.
Setkání skupin 12+ a 15+ se budou konat ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže. První setkání v 4.9.2020 

prihlaska nabozenstvi 20-21

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.