Informace a pozvání

* 14.10 od 14.00 hodin bude sloužena mše sv. u kapličky sv. Jiří ve Spáňově.

* Ve středu 17.10 od 18.15 hodin zveme na setkání rodičů dětí, které se letos připravují na první zpověď a svaté přijímání. Setkání se bude konat ve farním sále.

* Na růžencovou pobožnost v pátek 19.10. od 16.30 hod. zveme do klášterního kostela všechny děti, jejich rodiče a prarodiče. Žákům, kteří zahájili přípravu na první svaté přijímání budou při této pobožnosti požehnány a předány růžence.

* Na setkání Pastoračních rad farností Domažlice a Milavče zveme do farního sálu v Domažlicích v neděli 21. října od 16.00 hod.

* Růžencová pobožnost v pátek 26. října od 16.30 hod. se bude konat na úmysl farnosti a všech společenství, která v ni působí.

* V neděli 28.10. od 17.00 hod. se bude konat v arciděkanském kostele slavnostní koncert u příležitosti výročí založení Československa.
Všechny mše sv. v neděli 28.10 budou slouženy v klášterním kostele.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme