Informace a pozvání

Mše sv. v penzionech a nemocnici. Po letních prázdninách se opět budou konat v domažlické nemocnici a penzionech pravidelné bohoslužby a návštěvy nemocných. Na první úterý v měsíci bude sloužena mše sv. v penzionu v Baldovské ul., druhé úterý v nemocnici a na třetí čtvrtek měsíce v krajském penzionu. Začátek bohoslužeb v penzionech od 15.00 hod, v nemocniční kapli od 15.10 hod. Návštěvy nemocných v nemocnici se konají každé úterý.

Mše sv. na Pasečnici a na Vavřinečku. Mše sv. v kapli sv. Františka na Pasečnici bude sloužena ve čtvrtek 13. září od 18.15 hod. a poslední letošní mše sv. na Vavřinečku bude sloužena na slavnost sv. Václava 28. září od 16.00 hod.

Výuka náboženství pro děti a setkání mládeže. Výuka náboženství pro děti a setkání mládeže. Od 17. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství. Přihlášky pro děti najdete v kostele a na webových stránkách farnosti – www.farnostdomazlice.cz
Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. (vyučující Jana Dědinová)
3. třída: středa od 13.00 hod. (vyučující P. Miroslaw Gierga)
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. (vyučující P. Petr Konopík)
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. (setkání vede P. Pavel Fořt)
Žáci domažlického Gymnázia JŠB se mohou přihlásit na náboženství přímo ve škole. Na základě smlouvy, kterou farnost uzavřela s gymnáziem, je náboženství vedeno jako nepovinný předmět a jako místo vyučování je uvedena fara. Začátek výuky všech skupin bude upřesněn tak, aby vyhovoval co největšímu počtu žáků. Hodiny budou začínat až po příchodu dětí z oběda.
V Milavčích výuka probíhá na faře, první hodina náboženství pod vedením Jaromíra Tippla bude 20. září od 15.10 hod.

prihlaska nabozenstvi 18_19

Svatováclavská jízda. Dobrovolné sdružení chovatelů a přátel koní Domažlicka a Klatovska, obec Zahořany a město Domažlice srdečně zvou na XVIII. Svatováclavskou jízdu ze Zahořan do Domažlic, která se uskuteční 28. září.
Sraz bude mezi 9 a 10 hodinou v Zahořanech, slavnostní zahájení proběhne v 10 hodin (státní hymna, položení věnce u pomníku padlých za I. světové války, vzpomínka na 100. výročí založení Československa, vystoupení trubačů). Do Domažlic se vyjede v 10:30. Příjezd na domažlické náměstí je plánován ve 12 hodin, kdy proběhne přivítání svatého Václava, žehnání koní a připraven bude také hudební program.

Biblická hodina. Letošní rok budeme pokračovat v pravidelné četbě Písma svatého. Navážeme na minulý rok a budeme pokračovat v rozjímaní knihy Žalmů. První setkání bude až 6. listopadu od 18:10 ve farním sálu. Na shledanou se těší Jaromír Tippl.

Večeřadlo. Pravidelná modlitební setkání, tzv. večeřadlo, se budou konat od čtvrtka 6.9. jednou za 14 dní od 18.00 hod. na faře. Obsahem setkání je společné čtení liturgie slova nadcházející neděle, následně rozjímání a sdílení a modlitba svatého růžence. V letošní školním roce se setkání zúčastní P. Petr Konopík

Od 15. září 2018 budou v naší diecézi působit kněz a bratr z Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul. Cílem společného projektu je, aby mohli jednotliví kněží naší diecéze požádat o sabatické volno za účelem odpočinku nebo formace duchovního nebo vzdělávacího charakteru. Během adventní a vánoční doby mohou být tito bratři pozváni do farnosti na kratší dobu pro uskutečnění adventní duchovní obnovy, zpovědní službu nebo pomoc během vánočních svátků. V neděli 16. září budou vincentini hosty domažlické farnosti, zúčastní se dopoledních mší sv. a seznámí se s domažlickým vikariátem.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme