Bohoslužby

během roku

 Bohoslužby během prázdnin (červenec – srpen)

arciděkanský
kostel
klášterní
kostel
Neděle
800
930
1800
Pondělí 800
Úterý 800 1715
Středa 800 1715
Čtvrtek 800 1715
Pátek 800 1645 pobožnost 1715
Sobota 1715

Kostel sv. Jiljí v Třebnicích – Nedělní mše svaté od 1430 jednou za měsíc dle dohody

Každý pátek od 1645je v klášterním kostele pobožnost s výstavem Nejsvětější svátosti, po které následuje mše svatá:

 • I. pátek v měsíci – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
 • II. pátek v měsíci – růžencová pobožnost
 • III. pátek v měsíci – Korunka k Božímu Milosrdenství
 • IV. pátek v měsíci – pobožnost k Matce Dobré Rady

Mše sv. v kapličkách:

 • Luženice – I.středa v měsíci
 • Chrastavice – II. středa v měsíci
 • Luženičky – III. středa v měsíci
 • Nevolice – IV. středa v měsíci
  Začátek bohoslužby v 1815 hodin
 • Mše sv. v kapli sv. Františka v Pasečnici – jednou za měsíc dle dohody

Kontaktní a odpovědná osoba: P. Miroslaw Gierga