Život farnosti

BIBLICKÁ HODINA

Biblická hodina je setkání s Písmem svatým. Vybraný text se nejprve společně přečte a potom začíná diskuze doplněna komentáři od různých autorů dostupných v literatuře.
Skupina se schází v pondělí od 17:00 hodin ve farním sále. Setkání trvají přibližně 1 až 1,5 hodiny.
Kontaktní osoba: Jaromír Tippl


VEČEŘADLO

Skupina se schází ve čtvrtek od 18:00 hodin na faře.


MODLITEBNÍ SPOLEČENSTÍ

Setkání se konají na faře každou středu od 18:00 hodin


SPORT

V úterý od 20:00 do 21:30 v tělocvičně Základní školy Komenského 17. se hraje fotbal a volejbal.

Po sportu následuje večeře ve farním sklípku.