Život farnosti

VEČEŘADLO

Skupina se schází ve čtvrtek od 18:00 hodin na faře.


MODLITEBNÍ SPOLEČENSTÍ

Setkání se konají na faře každou středu od 18:00 hodin


SPORT

V úterý od 20:00 do 21:30 v tělocvičně Základní školy Komenského 17. se hraje fotbal a volejbal.

Po sportu následuje večeře ve farním sklípku.