Advent v domažlické farnosti

Roráty. Srdečně zveme na roráty každý čtvrtek ráno od 7.00 hod a každý pátek večer od 17.15 hod. do klášterního kostela (ve čtvrtek nebude sloužena mše od 8.00 hod. v arciděkanském kostele). Prosíme děti, aby si na mši přinesly lampiony.

Žehnání adventních věnců se bude konat o první adventní neděli při všech bohoslužbách.

Od první adventní neděle budou pravidelně slouženy mše sv. v Meclově – každou neděli od 8.00 hod.

3.12. V úterý 3. prosince od 15.00 hod. bude sloužena mše sv. v penzionu. a 10. prosince od 15.10 v kapli domažlické nemocnice

8.12. Na setkání se sv. Mikulášem zveme všechny děti v neděli 8. prosince. Setkání se bude konat po mši sv. od 9.30 hod.

15. 12. Neděle radosti. Třetí adventní neděle nám připomíná, že příchod Páně je blízko, a proto je nazývána „nedělí radosti“ („Gaudete“). Liturgická barva této neděle je růžová. Zveme farníky, aby se symbolicky podíleli na slavení této radostné neděle oblečením něčeho růžového. Po mši sv. od 9.30 všechny zveme k tradičnímu focení před kostelem.
Odpoledne, od 15.00 hod. zveme na Baldov ke kapličce Nejsvětější Trojice, kde připravujeme Adventní radostné setkání. Během půlhodinky zazpíváme adventní písně, vyslechneme vhodné zamyšlení a najdeme si čas a prostor pro srdečné povídání a občerstvení. Za příznivého počasí bude příležitost k opékání klobás. Na Baldov se lze vydat společně s ostatními tzv. sochařskou stezkou. Sraz u Tří vrb ve 14.30. V případě špatného počasí se setkání uskuteční na Baldově v prostorách CB klubu Domažlice.

16. 12. V pondělí po třetí adventní neděli nabízíme příležitost k přijetí svátosti smíření. v arciděkanském kostele od 17.15 do 19.00 hod..

19. 12. Koncert. XXVII. Chodský vánoční koncert se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince od 18.00 hod. v arciděkanském kostele – vystoupí Chodský soubor Mrákov.

23. 12. V pondělí 23. prosince zveme k podiu na domažlickém náměstí, kde od 17.00 hod. děti uvedou scénku s názvem VÁNOČNÍ PŘÍBĚH aneb „Ježíškova babička vypravuje…“

Výuka náboženství 2019/20

Od 18. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství.

Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod.
3. třída: středa od 13.00 hod.

Žáci  4.-6. třídy základní školy a starší mládež se budou setkávat v pátek odpoledne – podle časových možnosti žáků

Hodiny pátečních setkání budou přizpůsobena časovým možnostem žáků.

prihlaska nabozenstvi 19_20