Příprava na svátost manželství


Během postní doby se bude konat v naší farnosti příprava na svátost manželství pro všechny páry, které plánují uzavřít církevní sňatek v roce 2018.
Kdo může uzavřít církevní sňatek?
Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem. Jestliže je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat na biskupství o tzv. dispens, tj. o dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem.
Oba musí být svobodní. Církevní sňatek může uzavřít podruhé pouze vdovec nebo vdova. Výjimku tvoří ti, jejichž manželství bylo podle církevního práva neplatné. Za neplatné se považuje např. manželství, které katolík uzavírá pouze civilní formou, bez ohledu na to, jestli toto manželství uzavřel s katolickým nebo nekatolickým partnerem – partnerkou. Naopak, za platné se považuje civilní manželství uzavřené mezi nepokřtěnými.
Dalším předpokladem je osobní víra pokřtěného a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře.
Setkání snoubenců se budou konat na faře v neděli 25.2., 11.3. a 25.3. od 14.00 hod.
Pravděpodobně až do podzimu 2018 se bude v arciděkanském kostele nacházet lešení, ze kterého bude probíhat oprava fresek na stropu kostela. K liturgii svátosti manželství lze využit klášterní kostel nebo poutní kostel na Vavřinečku.

Únor v domažlické farnosti

31.1. Setkání před poutí do Izraele. Na poslední lednový večer 31.1. od 18.00 hod. zveme do farního sálu účastníky letošního poutního zájezdu do Izraele. Informační setkání povede Irena Hendrychová z Cestovní kanceláře Palomino, která zájezd pořádá.

2.2. Hromnice. 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice. tento den se žehnají při bohoslužbách svíce. Po tomto svátku bude z kostelů odstraněna veškerá vánoční výzdoba.

3.2. K ekumenické modlitbě se zpěvy Taize zveme do sborového domu CČE v Domažlicích v sobotu 3. února od 19.00 hod.

4.2. Svatoblažejské požehnání. 3. února vzpomínáme v liturgii sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Svatoblažejské požehnání, při kterém prosíme, aby „nás Bůh chránil od bolestí krčních a všeho jiného zla“, bude udělováno na konci všech bohoslužeb v neděli 4. února.

9.2. Udělování svátosti nemocných. Na den památky Panny Marie Lurdské (11. února) slaví katolická církev Světový den nemocných. Už v pátek 9. února od 8.00 hod. bude při mši sv. od 8.00 hod. v arciděkanském kostele udělována svátost nemocných.
Pomazání nemocných „není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Proto je příhodná doba pro její přijetí jistě už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří“. Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě další těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže nastane zhoršení. Je vhodné přijmout pomazání nemocných před těžkým chirurgickým zákrokem. Totéž platí u starých osob, jejichž slabosti stále přibývá (Apoštolská konstituce „Sacram unctionem infirmorum“).
V obřadech pomazání nemocných se dodává: Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možno udělit svátost pomazání nemocných, i když není vidět nějakou nebezpečnou nemoc.
Mše sv. za nemocné bude sloužena v úterý 13. února od 8.00 hod.

11.2. Dětský maškarní ples. Všechny děti zveme na maškarní ples na faře, v neděli 11. února od 15.00 do 17.00 hod.

13.2. Mše sv. v nemocnici. Mše sv. za nemocné a za personál nemocnice bude sloužena v úterý 13. února od 15.10 hod. v kapli domažlické nemocnice.

14.2. Popeleční středa. Ve středu 14. února začíná doba postní. Během bohoslužeb se koná svěcení popela, kterým jsou označováni věřící uznávající svou hříšnost a vyjadřující tím ochotu plnit pokání. Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).
Popelec v neděli bude také udělován po každé mši svaté na první neděli postní doby 18.2.

Během celé postní doby budou ranní mše sv. ve čtvrtek slouženy od 7.00 hod.

Pobožnosti křížové cesty se budou konat každý pátek v křížové chodbě kláštera od 16.30 hod. Děti pozveme na křížovou cestu v pátek 2. března. Na Květnou neděli (25.března) zveme k účasti na pobožností Křížové cesty v Dobré Vodě u Draženova – začátek pobožnosti od 14.00 hod.

27.2. Kněžský den. V úterý 27. února se koná v Plzni setkání kněží a biskupů plzeňské diecéze, tzv. kněžský den. Přáním otce biskupa Tomáše je, aby se tohoto setkání zúčastnili všichni kněží už od 9.30 hod. Proto tento den, výjimečně, nebude sloužena ranní mše sv..

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce 2017-18

prihlaska nabozenstvi 17_18

Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. - vyučující Mgr. Jaromír Tippl
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. –  vyučující P. Pavel Fořt

Výuka začíná v týdnu po 19.9.2017