Únor v domažlické farnosti

Na rozdíl od předchozích dvou let, se letos v únoru nemění pořad bohoslužeb. V týdnu budou slouženy mše sv. v pondělí od 8.00 hod, od úterý do pátku v 8.00 a 17.15 hod. a v sobotu od 17.15 hod. Nedělní mše sv. se konají od 8.00, 9.30 a 18.00 hod.
V únoru je ještě několik volných mešních intencí.

9.2. – Mše v nemocnici. Mše sv. za pacienty a personál domažlické nemocnice bude sloužena ve čtvrtek 9. února od 15.10 hod.

9. – 12. 2. – XV. Český zimní sraz turistů 2017. Od čtvrtka 9. února se bude v Domažlicích konat celorepublikové setkání českých turistů. Na programu setkání je také mše sv., která bude sloužena v pátek 10. února od 18.00 hod. v arciděkanském kostele (10.2. nebude sloužena odpolední pobožnost a mše v klášterním kostele). Po mši sv. bude následovat koncert Čerchovanu.

10.2. Den nemocných. Na den památky Panny Marie Lurdské (11. února) slaví katolická církev Světový den nemocných. O den dříve, v pátek 10. února od 8.00 hod. bude v arciděkanském kostele sloužena mše svatá za nemocné s udělováním svátosti nemocných. Pomazání nemocných „není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Proto je příhodná doba pro její přijetí jistě už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří“. Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě další těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže nastane zhoršení. Je vhodné přijmout pomazání nemocných před těžkým chirurgickým zákrokem. Totéž platí u starých osob, jejichž slabosti stále přibývá (Apoštolská konstituce „Sacram unctionem infirmorum“).
V obřadech pomazání nemocných se dodává: Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možno udělit svátost pomazání nemocných, i když není vidět nějakou nebezpečnou nemoc.

Mše sv. na Pasečnici a v Třebnicích. Mše sv. v kapli sv. Františka na Pasečnici bude sloužena ve čtvrtek 16. února od 18.15 hod. a nedělní mše sv. v kostele sv. Jiljí v Třebnicích bude sloužena 19.2. od 14.30 hod.

27.2. Přednáška ČKA. Česká křesťanská akademie a Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích si Vás dovoluje pozvat na přednášku plzeňského biskupa Mons. ThLic. Tomáše Holuba Th.D. nt. Násilí a terorismus. Přednáška se bude konat 27. února 2017 od 18.00 hod. v refektáři augustiniánského kláštera v Domažlicích

Ve čtvrtek 3. listopadu byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce

prihlaska 2016-17Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. – vyučující P. Pavel Fořt
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. – vyučující Mgr. Jaromír Tippl