Mše svaté na Vavřinečku v roce 2017

22.6. – od 16.00 hod.
*
20.7. – od 16.00 hod.
*
Svatovavřinecká pouť
12.8. – od 10.00 hod.
Hlavní celebrant: P. Bohuslav Švehla, farář České misie v Mnichově
13.8. – od 10.00 hod
Hlavní celebrant: Mons. Krzysztof Dędek,
generální vikář plzeňské diecéze
*
21.9. – od 16.00 hod.

Červen v domažlické farnosti

4.6. Seslání Ducha Svatého. Na slavnost Seslání Duch Svatého v neděli 4. června přistoupí pět dětí z naší farnosti během mše sv. od 9.30 hod. k prvnímu svatému přijímání.

8.6. Ve čtvrtek 8. června bude v kapli domažlické nemocnice sloužena mše sv. za všechny nemocné a za ty, kdo je ošetřují. Začátek bohoslužby v 15.10 hod.

9.6. Noc kostelů. Během letošní Noci kostelů nabízíme v Domažlicích návštěvu dvou svatostánků: kaple sv. Jana Nepomuckého (19.00-20.00) a arciděkanského kostela Narození Panny Marie (20.00-22.00). Návštěvu kaple sv. Jan bude doprovázet krátký historický komentář (v 19.10 a 19.45) a arciděkanský kostel nabídne příležitost ke ztišení, reflexi a modlitbě. Před hlavní oltář bude umístěn velký kříž, u kterého si budou moci přicházející zapálit svíci, a košík, do kterého budou moci uložit lístky se svými prosbami nebo poděkováním. Večer v arciděkanském kostele bude doprovázet meditativní hudba a zpěv.

10.6. Baldovská pouť. Už od 10. hod. zveme na rozcestí pod Baldovem děti, pro které jsou připraveny naučně-zábavné soutěže s názvem „Baldovská stezka“. Program pro děti bude ukončen na vrcholu Baldova kolem poledne a pro každého soutěžícího je připravena odměna.
Od 13.00 hod. (dříve než obvykle) bude na louce za kaplí Nejsvětější Trojice sloužena poutní mše sv. a od 15.30 začíná program 7. ročníku hudebního minifestivalu s názvem Baldovská pářka, pořádaného domažlickým CB klubem. Podrobný program najdete na plakátech.

11.6. Pouť v Chrastavicích. Od 11.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. v Chrastavicích a po ukončení bohoslužby se bude konat slavnostní předání nového dopravního automobilu místním dobrovolným hasičům.

18.6. Boží Tělo. Na neděli 18. června připadá slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. od 8.00 hod. se bude konat eucharistický průvod k oltářům na náměstí a v klášterním kostele. Prosíme o přípravu oltářů a o účast v průvodu – pokud možno v chodských krojích.
Od 11.00 hod. bude sloužena mše sv. v kapli sv. Antonína v Luženičkách a od 14.30 poutní mše sv. na Folmavě.

22.6. Vavřineček. Ve čtvrtek 22. června od 16.00 hod. bude sloužena mše sv. na Vavřinečku.

24.6. V sobotu 24. června od 10.00 hod. zveme na hřiště ZS Komenského 17 v Domažlicích na XI. fotbalový Biskup cup.

25.6. Při nedělní mši sv. od 9.30 bude dětem udělována svátost křtu a zároveň

Ve čtvrtek 3. listopadu byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce

prihlaska 2016-17Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. – vyučující P. Pavel Fořt
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. – vyučující Mgr. Jaromír Tippl