Informace a pozvání

28.4. Poutní mše sv. ve Spáňově bude sloužena v neděli 28. dubna od 14.00 hod.
Druhá neděle velikonoční (28.4.) je svátkem Božího Milosrdenství. Zveme do klášterního kostela od 15.00 hod. na pobožnost k Božímu Milosrdenství.

30.4. V úterý 30. dubna od 18.00 hod. se bude konat na faře setkání rodičů děti, které se letos připravují na první zpověď a na první svaté přijímání.

Májové pobožnosti. V květnu, který je měsícem zasvěceným úctě k Panně Marii zveme na májové pobožnosti v klášterním kostele každý pátek od 16.45 hod. Na pobožnost 17. května zveme všechny děti. Ostatní květnové dny (kromě neděle) se budou na závěr večerní mše sv. modlit litanie k Panně Marii.

1.5. 30. pouť domažlického a klatovského vikariátu k Panně Marii Loučimské do Nových kostelů – Neukirchem beim Heiligen Blut.

3.5. Orlové zvou na besídku k svátku matek, která se koná v pátek 3. května v 17.00 hod. v refektáři domažlického kláštera.

4.5. Koncert barokní hudby v kostele sv. Jiljí v Třebnicích. Koncert začíná od 17.00 hod. Účinkují: Petra Borecka – soprán, Miroslav Smrčka – trubka, Přemysl Kšica – Varhany.

Na svátek sv. Floriána 4. května od 18.00 hod. zveme do arciděkanského kostela členy hasičských sborů a jejich rodiny a přátele na mši sv. v jejich intenci. Hlavním celebrantem bude P. Ivan Pavlíček z Klenčí. Tento den nebude sloužena večerní mše sv. v klášteře.

10.5. V pátek 10. května od 18.00 hod. v arciděkanském kostele přistoupí poprvé ke svatosti smíření děti, které se připravují na první svaté přijímání.

16.5. Na svátek sv. Jana Nepomuckého bude sloužena večerní mše sv. v kapli zasvěcené sv. Janovi – od 17.15 hod. Nebude večerní mše sv. v klášteře.

19.5. Výročí Orla. V neděli 19. května oslaví domažličtí Orlové 95. výročí od svého založení. Od 9.30 hod. bude sloužena na jejich úmysl mše sv. a na faře bude k zhlednutí výstava připravena k tomuto jubileu.

24.5. V pátek 24. května proběhne v celé republice Noc kostelů. V Domažlicích budou otevřeny následující kostely: arciděkanský, klášterní, U svatých, Vavřineček a kaple sv. Jana. Podrobnosti najdete na webových stránkách (www.nockostelu.cz) a na plakátech.

25.5. Pouť o Dobré vody. Letošní poutní mše sv. u Dobré Vody u Draženova bude sloužena výjimečně v sobotu 25. května od 16.00 hod.

26.5. Mše sv. k 150. výročí narození Jindřicha Šimona Baara bude sloužena v Klenčí v neděli 26. května od 14.00 hodin. Hlavním celebrantem bude biskup Tomáš Holub.

28.5. V úterý 28. května se bude konat v Domažlicích setkání kněží domažlického vikariátu za účasti plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba. Stejný den oslaví 20. výročí od svého založení Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích. Od 14.00 hod. bude otec biskup sloužit mši sv. na poděkování Bohu za toto dílo a o požehnání pro všechny, kdo se do toho díla zapojili.

30.5. Na svátek Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 30. května od 16.00 hod. bude sloužena první letošní mše sv. na Vavřinečku. Další mše sv. v letošním roce budou slouženy: 13.6., 11.7., 10-11.8. (pouť) a 28.9. (slavnost sv. Václava).