Leden v domažlické farnosti

7. – 10.1. Tříkrálová sbírka v Domažlicích.

12.1. – Mše v nemocnici. Od 15.10 hod. bude ve čtvrtek 12. ledna sloužena mše sv. v kapli domažlické nemocnice. Zveme všechny, kdo se chtějí modlit spolu s nemocnými a za nemocné.

15.1. – Farní rada. Setkání Pastorační rady farnosti (Farní rada) se uskuteční v neděli 15. ledna od 19.00 hod. ve farním sále. Na setkání jsou zváni kromě členů farní rady také ostatní farníci, kteří mají zájem o život farnosti. Do pátku 13. ledna lze mailem zasílat aktuální podněty a otázky, kterými se bude rada zabývat (na adresu: farni.listy@seznam.cz)

23.1. – Letošní ekumenická bohoslužba v Týdnu  modliteb za jednotu křesťanů se bude konat ve sborovém domě ČCE v Domažlicích v pondělí 23. ledna od 18.00 hod.

28.1.Ples v Luženičkách. Fandíme rodině a Orel Domažlice srdečně zvou na Rodinnou sešlost v sobotu 28. ledna od 17.00 do 21.00 hod. v Kulturním domě v Luženičkách. K poslechu a tanci zahraje kapela Zrcadla. Na programu bohatá tombola. Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti 20,- Kč. Hlavní předprodej zajišťuje Zlatnictví (u Zavadilů) nám. Míru 46.

30.1.Přednáška ČKA. V pondělí 30. ledna zveme od 18.00 hod. do refektáře kláštera na přednášku Doc.PhDr. Zdeňka Vojtíška ThD. nt. Nová náboženská hnutí a násilí. 

Ve čtvrtek 3. listopadu byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce

prihlaska 2016-17Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. – vyučující P. Pavel Fořt
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. – vyučující Mgr. Jaromír Tippl