Informace a pozvání

* V neděli jsme prožili Den Bible, proto bych rád pozval v úterý 4.2. od 18 hod na faru ty, kteří s Biblí ještě nezačali, nebo by se s ní rádi sžili, ale neví jak.
Hlavní téma: Bible v mém životě! Pozvání platí i pro ty, kteří se chtějí sdílet o četbě Písma svatého.
Zve P. Petr Konopík

* Fandíme rodině a Orel Domažlice Vás srdečně zvou na RODINNÝ PLES v sobotu 8. února 2020 od 17.00 hod. do Kulturního domu Luženičky. Oslavte s námi 30 let svobody. K tanci a poslechu zahraje kapela Zrcadla.

* 11.2. Na den památky Panny Marie Lurdské slaví katolická církev Světový den nemocných. Tento den bude při mši sv. od 8.00 hod. v arciděkanském kostele udělována svátost nemocných. Odpoledne bude sloužena mše sv. v kapli domažlické nemocnice – od 15.10 hod.

* Ve středu 12.2. bude v obou penzionech pro místní klienty příležitost k přijetí svátosti smíření a svátosti nemocných. (P. Petr Konopík)

* V únoru je ještě mnoho volných mešních intencí. Aktuální přehled bohoslužeb (asi měsíc dopředu) najdete na webových stránkách farnosti (www.farnostdomazlice.cz) v odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní části stránky. Pokud pod hledaným datem se nachází pouze informace „mše sv.“, znamená to, že pro tuto bohoslužbu ještě nebyla objednána žádná intence. Mešní intence lze také objednat po mši sv. v sakristii anebo telefonicky – P. Miroslaw Gierga, 608 524 136.

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.

Výuka náboženství 2019/20

Od 18. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství.

Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod.
3. třída: středa od 13.00 hod.

Žáci  4.-6. třídy základní školy a starší mládež se budou setkávat v pátek odpoledne – podle časových možnosti žáků

Hodiny pátečních setkání budou přizpůsobena časovým možnostem žáků.

prihlaska nabozenstvi 19_20