Květen v domažlické farnosti

1.5. Pouť domažlického a klatovského vikariátu k Panně Marii Loučímské do Nových kostelů v Bavorsku se bude konat v úterý 1. května. Mše sv. bude sloužena od 10.00 hod. Hlavním celebrantem a kazatelem bude misionář oblát z Plas o. Günther Ecklbauer OMI.

3.5. Mše sv. za nemocné bude sloužena v kapli domažlické nemocnice ve čtvrtek 3. května od 15.10 hod.

4.5. Svátek sv. Floriána. V pátek 4. května uctí svého patrona sv. Floriána hasiči z Domažlicka a jejich kolegové ze spřátelených sboru z Bavorska. Mši sv. bude od 18.00 hod. v arciděkanském kostele celebrovat plzeňský biskup Tomáš Holub.

10.5. Nanebevstoupení Páně. Na svátek Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 10. května bude od 16.00 hod. sloužena mše sv. na Vavřinečku.

13.5. Svatá Hora. Po roce opět srdečně  zveme celé rodiny v neděli 13.5.2018 na pouť na Svatou Horu.  Poutní mši za naše rodiny bude ve 12.00 hod. sloužit Mons. Marcel Šmejkal. Pro zájemce bude objednána autobusová doprava.

16.5. Poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého bude sloužena ve středu 16.5. od 17.15 hod. Tento den nebude večerní mše sv. v klášterním kostele.

19.5. Letošní fotbalový turnaj Biskup cup se odehraje v sobotu 19.5. v areále Základní školy Komenského 17 v Domažlicích.

20.5.  Na slavnost Seslání Ducha svatého se bude konat v domažlické farnosti slavnost prvního svatého přijímání. Děti přijmou poprvé eucharistii během mše sv. od 9.30 hod.

25.5. Noc kostelů. Na poslední květnový pátek se letos koná tradiční Noc kostelů. V Domažlicích otevřeme pro návštěvníky arciděkanský kostel, kde od 19.00 hod. bude příležitost pro volnou prohlídku kostela, ve 20.00 hod. bude následovat přednáška p. Stanislava Antoše na téma dějin našeho chrámu a od 20.30 bude nabídnutý čas pro ztišení, modlitbu a zpěv meditativních písní.

26.5. Pouť na Baldově. CB klub Domažlice, Římskokatolická farnost Domažlice a Skautský oddíl Bazilišci zvou širokou veřejnost na Baldovskou pouť v sobotu 26.května. Program začíná od 11.30 hod. Stezkou pro děti – programem pro děti připraveném na Sochařské stezce – začátek dole u rozcestí. Poutní mše sv. na Baldově bude sloužena od 15.30 hod. a od 9.30 do 14.30 hod. proběhne Den otevřených dveří CB klubu Domažlice.

26.-27.5. Chrastavice. V sobotu 26. května zveme na III. setkání rodáků a přátel obce Chrastavice. Setkání začíná ve 13.00 hod. u bývalé místní školy odkud ve 13.20 projde průvod k desce Boženy Němcové. Ve 14.00 hod. na podiu u kostela bude sloužena mše sv., po které bude následovat zábava.

V neděli zvou pořadatele na poutní mši sv. v kapli Nejsvětější Trojice – od 11.00 hodin, tradiční pouťový fotbal a hudební vystoupení na venkovním podiu.

27.5. Dobrá Voda. Poutní mše sv. u Dobré Vody u Draženova bude sloužena v neděli 27. května od 11.00 hod. a od 14.00 hod. se bude konat májová pobožnost.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce 2017-18

prihlaska nabozenstvi 17_18

Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. - vyučující Mgr. Jaromír Tippl
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. –  vyučující P. Pavel Fořt

Výuka začíná v týdnu po 19.9.2017