Informace a pozvání

Nabídka kalendářů. Od dnešní neděle je možné si objednat v arciděkanském kostele stolní kalendář na rok 2020. Z bohaté nabídky jsme pro Vás vybrali dva nejvíce oblíbené kalendáře, tj. Dědictví otců a Malá poselství Vojtěcha Kodeta. Cena kalendáře je 80,- Kč.

Biblická hodina. I tento rok pokračujeme v objevování Písma svatého a to kapitolu po kapitole. Navážeme na předchozí roky časem pro modlitbu, sdílení i komentáře.
Nacházíme se v druhé třetině žalmů. Setkání bude v úterý od 17:00 na faře v Domažlicích. Srdečně zve Jaromír Tippl.

Od 2. října se mění doba konání bohoslužeb v Luženicích, Chrastavicích, Luženičkách a Nevolicích. Začátek mší sv., které jsou slouženy po každé ve středu je od 18.15 hod.

Na setkání Pastorační rady farnosti Domažlice zveme v neděli 6. října od 16.00 hod. Setkání se koná na faře, nám. Míru 136.

Na ekumenickou modlitbu Taize zveme v sobotu 5.10.2019 od 19 hod do sborového domu CČE.

Poutní mše sv. v kapli sv. Františka na Pasečnici se bude konat v neděli 6. října od 11.00 hod. Mše sv. u kaple sv. Jiří ve Spáňově bude sloužena v neděli 13. října od 14.00 hod.

Setkání rodičů dětí, které se připravují na přijetí svátosti smíření a eucharistie se bude konat na domažlické faře v úterý 15. října od 18.00 hod.

Neděle 20. října je slavená v celé církvi jako neděle misijní. Na tuto neděli se bude konat speciální sbírka na misijní potřeby církve.

Říjen je měsícem zasvěceném modlitbě růžence. Na růžencové pobožnosti zveme do klášterního kostela každý pátek října od 16.30 hod. Všechny děti a mládež zveme na pobožnost v pátek 18. října. Při této pobožnosti budou požehnány růžence pro děti, které se letos připravují na první zpověď a svaté přijímání. Ke společné modlitbě růžence za celou naši farnost, za všechna společenství, skupiny a jednotlivé farníky zveme v pátek 25. října od 16.30 hod.

Výuka náboženství 2019/20

Od 18. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství.

Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod.
3. třída: středa od 13.00 hod.

Žáci  4.-6. třídy základní školy a starší mládež se budou setkávat v pátek odpoledne – podle časových možnosti žáků

Hodiny pátečních setkání budou přizpůsobena časovým možnostem žáků.

prihlaska nabozenstvi 19_20

Konference připomene 80. výročí vlasteneckého kázání Mons. Bohumila Staška u sv. Vavřince

Plzeňské biskupství a Západočeská univerzita v Plzni pořádají 16. října 2019 konferenci s názvem „Národní identita ve sjednocené Evropě“, u příležitosti 80. výročí vlasteneckého kázání Mons. Bohumila Staška u svatého Vavřince u Domažlic (13. srpna 1939). Na konferenci vystoupí řada významných hostů. Vstup volný.

Program

9.30    Zahájení – plzeňský biskup Tomáš Holub a rektor ZČU Miroslav Holeček
9.45    Stanislav Balík: Staškovo pojetí národa a vlasti v dnešním pohledu
10.15    Diskuse
10.30    Tomáš Machula: Vztah k národu v kontextu ordo caritatis
11.00    Diskuse + přestávka na kávu
11.45    Tomáš Halík: České křesťanství mezi katolicitou a nacionalismem
12.15    Diskuse
12.30    Pauza na oběd
14.00    Petr Krčál, Vladimír Naxera: Obrana „národa“ prostřednictvím „křesťanských hodnot“ – „Křesťanská“ argumentace politických populistů v nejateističtějším státě Evropy
14.30    Diskuse
14.45    Pavel Fischer: Občan České republiky a současné výzvy evropské spolupráce
15.15    Diskuse
15.30    Zakončení

https://www.bip.cz/konference