Listopad ve farnosti

4.11. Ekumenická modlitba. V sobotu 4. listopadu zveme do sborového domu ČCE, kde se bude od 19.00 hod. konat modlitební setkání vedené v duchu Taizé.

4.-5.11. Modlitby za zemřelé. Pobožnosti za zemřelé se budou konat o prvním listopadovém víkendu 4.-5.11. Na domažlickém hřbitově se uskuteční dušičková pobožnost u velkého kříže v sobotu od 15.00 hod. a následně od 15.45 bude sloužena mše sv. za všechny zemřelé farníky v kostele U svatých. V sobotu nebude sloužena mše sv. od 17.15 hod. v klášterním kostele.
V neděli 5. listopadu se budeme modlit ze zemřelé od 14.00 hod. na hřbitově v Luženičkách. Mše sv. bude sloužena od 14.30 hod. v kapli sv. Antonína Paduanského.

5.11. Svatohubertská mše sv. V neděli 5. listopadu od 18.00 hod. bude sloužena v arciděkanském kostele mše sv. za všechny členy mysliveckých spolků, za jejich rodiny a za zemřelé myslivce. Během bohoslužby zazní Hubertská mše B-dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa.

6.11. Přednáška České křesťanské akademie. V minulém roce se uskutečnila přednáška v rámci ČKA v Domažlicích od pana profesora Weisse, kde nastínil historické pozadí vystoupení Martina Luthera. Nyní ve farním sále bude navazovat pan prof. Jaroslav Vokoun besedou „Luther v katolické tradici“, kde se posluchačům pokusí vysvětlit, jaké byly Lutherovy duchovní kořeny, na čem stavěl duchovní život. Popírat, že se Luther dopustil i mnohých chyb a hříchů, by znamenalo popírat samotného Luthera a jeho učení o člověku a hříchu. Oslavovat Luthera by bylo rozporu s Lutherem… Otázka, která zasáhla Lutherovo srdce a to “ Jak najdu milostivého Boha“, může být i pro nás poučením a proto ČKA v Domažlicích a Městská knihovna Boženy Němcové srdečně zvou na besedu do farního sálu v pondělí 6. 11. od 18.00 hod.

10.-11. Vikariátní setkání mládeže. „Kam jdeš“ je název setkání mládeže domažlického vikariátu, které se uskuteční o druhém listopadovém víkendu v Domažlicích. Setkání začíná v pátek od 19.00 hod. večerem chvál v klášterním kostele. Pořadatelé zajišťují možnost přespání na faře.

11.11. Saul z Tarzu, sportovně pátrací cesta v tělocvičně staré školy v Domažlicích, 3+
Sportovně – pátrací cesta nás provede po stopách života Saula z Tarzu.
Úvodní ceremoniál začne ve 14:30 v tělocvičně školy Komenského 17, konec do 16:30.
S SEBOU: sportovní přezůvky s čistou podrážkou, sportovní oblečení a 10 Kč startovné.
Doporučený věk 3+ (malé děti s doprovodem rodičů) až děti ZŠ

26.11. Mše za varhaníky. Na neděli Krista Krále 26. listopadu bude od 9.30 hod. sloužena mše sv. za všechny varhaníky a varhanice domažlické farnosti.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce 2017-18

prihlaska nabozenstvi 17_18

Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. - vyučující Mgr. Jaromír Tippl
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. –  vyučující P. Pavel Fořt

Výuka začíná v týdnu po 19.9.2017