Kanonická vizitace – setkání s biskupem Tomášem Holubem

Pátek 6.10. – Domažlice

8.00              mše sv. za plody vizitace (bez účasti biskupa)
9.00 – 9.45       setkání se seniory, živý růženec, modlitební společenství, Večeřadlo
10.00             setkaní se starosty
11.00-12.15       návštěva Luženic, Luženiček, Chrastavic

12.30             oběd na faře

13.15-14.00       návštěva Nevolic a Pasečnice
14.10-14.30       setkání s dětmi a katechetky – 1.-6. tř.
14.30-15.00       setkání se staršími žáky 7.-.9.tř
15.00-15.15       setkání se studenty středních a výskokách škol
15.20-15.50       setkání se seniory v penzionu
16.00 -17.00      setkání s ERF a PRF
17.00-17.45       setkání s ostatními farníky a členy dalších společenství

18.15             ekumenické setkání a modlitba

8.10. Domažlice

9.30              Společné slavení eucharistie a setkání s farníky

Hodiny náboženství v novém školním roce

  • Setkání pro děti se konají na faře, nám. Míru 136 v Domažlicích, trvají 45 minut
  • 1. – 2. třída – pátek od 13.00 hod. Skupinu vede Barbora Šmejkalová
  • 3. třída a příprava na zpověď a svaté přijímaní – pátek od 13.00 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga
  • 4. – 6. třída – pátek od 14.00 hod. Skupinu vede Marie Kokaislová
  • Setkání skupiny 13 + v pátek  od 14.15 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga
  •  Jiné terminy je možné domluvit buď osobně na faře v kanceláři nebo telefonicky: Miroslaw Gierga 608 524 136

 

Podpořte náš projekt!

Rozhodněte o vítězi ceny Památky děkují v on-line hlasování. Tato cena veřejnosti je udělována Národním památkovým ústavem v rámci ocenění Patrimonium pro futuro. Vyzdvihuje nejlepší počiny v památkové péči. Hlasujte v jubilejním desátém ročníku.

Do tohoto projektu byl zahrnutý i projekt opravy fresek našeho arciděkanského kostela. Prosím, podpořte nás.

Děkuji

Odkaz najdete zde: https://www.npu.cz/cs/pamatkova-pece/sluzby-pro-verejnost/opravujete-pamatku/inspirujte-se/93036-restaurovani-interieru-kostela-narozeni-panny-marie-v-domazlicich

 

Veřejná sbírka na opravu interiéru arciděkanského kostela

V roce 2022 pokračuje oprava interiéru kostela Narození Panny Marie. Po zrestaurování všech fresek v arciděkanském kostele, výměně elektroinstalace a osvětlení, a také po zavedení topení do lavic v hlavní lodi kostela, bude následovat poslední etapa oprav. Práce budou rozděleny do tří skupin: restaurátorské, malířské a zednické a podle toho bude zvolen dodavatel. Je nutné povést opravu omítek a začistění rýh po elektroinstalaci, výmalbu kostela do výše 7 metrů čili do říms, kde se nachází osvětlení a restaurování a zlacení říms a dalších drobných prvků.

Veškeré náklady spojené s opravou kostela hradí farnost z vlastních zdrojů (sbírky, nájmy a dary), příspěvků města Domažlice a dotace Ministerstva kultury ČR.

Pro získání dalších zdrojů byla zřízena veřejná sbírka pro podporu opravy interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích. Tato sbírka probíhá od 1.8.2022 prostřednictvím Nadačního fondu Dominanty (www.nfdominanty.cz). Zřizovatelem tohoto fondu je Biskupství plzeňské (předsedou je biskup Tomáš Holub) a jeho cílem je „obnova a ochrana movitých a nemovitých církevních kulturních památek v plzeňské diecézi. Hlavní činností je záchrana dobrého stavu objektů, zahrnující veškeré aspekty rekonstrukce a restaurování, vybavení, péče o zachování dobrého stavu objektů. Investice do údržby a oprav objektů, pokrytí náklad ů na konzervace apod.“

Nadační fond Dominanty garantuje, že sbírka probíhá v souladu s platným zákonem o veřejných sbírkách. (Farnosti totiž mohou pořádat pouze sbírky, které se konají uvnitř kostela. Další aktivity v tomto směru si vyžadují splnění podmínek veřejné sbírky). Veřejnou sbírkou je mj. získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, v našem případě mimo kostel a jeho nejbližší okolí anebo prostřednictvím veřejné výzvy o přispívání na bankovní účet.

Aktuálně Dominanty realizují 5 projektů, mezi ně patří i oprava domažlického arciděkanského kostela. (www.nfdominanty.cz/aktualni-projekty)

Jak bude sbírka probíhat? Farnost získává možnost zveřejnit účel sbírky a číslo bankovního účtu, na který lze ukládat finanční příspěvky. Majitelem účtu je nadační font, který sbírku organizuje. Pro identifikaci daru slouží variabilní symbol – pro náš projekt: 010177.

Každý, kdo chce přispět do sbírky na opravu interiéru domažlického arciděkanského kostela, může to učinit platbou na účet

212356826/0300 s uvedením var.symb. 010177

Na základě rozhodnutí správní rady fondu bude farnosti zasláno 99 % z celkové částky vybraných peněz, 1 % z celkové částky vybraných peněz zůstane fondu na pokrytí režijních nákladů (pořízení pokladniček, náklady na vedení účetnictví nadačního fondu atd.). Povinností farnosti bude doložení dokladů, že vybrané peníze byly použity na účel veřejné sbírky.

Děkujeme Vám za finanční podporu projektu.

Zasílaní Farních listů mailem

Milí příznivci Farních listů. Z důvodu poškození systémového disku v mém počítači, přišel jsem o Vaše kontakty. Kdo z Vás bude chtít i nadále odebírat FL v elektronické podobě, zašlete svoji mailovou adresu na farni.listy@seznam.cz Děkuji

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.