Advent v domažlické farnosti

Na první adventní neděli budou v kostelích žehnány adventní věnce a během mše sv. od 9.30 hod. budou farnosti představeny děti, které se v tomto školním roce připravují na první zpověď a první svaté přijímaní. Sbírka této neděle je určená na potřeby kněžského semináře.

Srdečně zveme na roráty – čili mši svatou slouženou podle mešního formuláře o Panně Marii v době adventní. Roráty budou slouženy každý čtvrtek už od 7.00 hod. ráno, čili ještě před svítáním, a každý adventní pátek od 17.15 hod. – oba dny v klášterním kostele. Na ranní mši sv. zveme všechny žáky a studenty základních a středních škol – mše sv. končí asi v 7.40. tak, aby všichni stačili  na 8.00 do školy. Rorátní zpěvy ve čtvrtek vede sestra Petra a při páteční mši zazpívá schola. Prosíme, aby děti si přinesly na roráty lampiony.

O letošním adventu chceme nabídnout modlitební večery se Svatou Rodinou. Každý z farníků bude moci pozvat do svého domu ikonu Svaté Rodiny a modlit se večer v její blízkosti. Ikona bude předávána při večerní (v neděli může být i při dopolední) mši sv. Na závěr bohoslužby, při které se budeme modlit za rodinu nebo jednotlivce, kteří Svatou Rodinu přijímají, bude jim předána ikona, a s ní návrh modliteb a texty k rozjímání při večerní modlitbě, nebo – podle možnosti – i během následujícího dne. Druhý den večer rodina odnese ikonu do kostela, kde – opět na závěr mše – jí převezmou další farníci. Pokud se někdo nebude moci zúčastnit večerní bohoslužby, domluví předání ikony v jinou, vhodnou dobu. Všichni zájemci se mohou přihlásit v sakristii, na faře, nebo domluvit telefonicky.

Třetí adventní neděle je neděle radosti, což chceme zdůraznit růžovou barvou kněžského ornátu a růžovými doplňky oblečení ostatních účastníků bohoslužeb. Po mši sv. od 9.30 hod. zveme ke společnému tradičnímu vyfocení u kašny. Odpoledne se setkáme v kostele U svatých, kde zazpíváme adventní písně, prožijeme chvíle reflexe a vzájemného setkání s teplým nápojem v ruce.

Kající pobožnost s příležitostí přijmout svátost smíření se bude konat v pondělí 19. prosince od 17.30 hod. v arciděkanském kostele. Další příležitostí ke zpovědi během posledního adventního týdne budou zveřejněny ve Farních listech a na nástěnkách v kostele.

Ve čtvrtek 3. listopadu byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce

prihlaska 2016-17Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. – vyučující P. Pavel Fořt
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. – vyučující Mgr. Jaromír Tippl