Skleněný basreliéf Nanebevzetí Panny Marie

Nejnovějším uměleckým dílem v kostele je skleněný basreliéf Nanebevzetí Panny Marie, vytvořený podle projektu sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové. Plastika se nachází v kapli sv. Barbory, v severní části kostela, kde se dříve nacházela socha Panny Růžencové a přímo navazuje na zdejší tradici Mariánské úcty. Basreliéf ve formě tavené plastiky je nejvyšší plastikou svého druhu v České republice (4.65 m) a pro její vytvoření bylo použito více než 4 tun skla dvou barev: modré a medové.
Basreliéf zobrazuje událost, kdy Panna Maria je s duší a tělem vzata do nebe.
Práce na tomto díle trvaly více než rok a basreliéf byl 18.5.2013 slavnostně požehnán plzeňským biskupem Msgre Františkem Radkovským.
Nasvícení basreliéfu realizoval prof. Jiří Černý

Galerie