Mše svaté na Vavřinečku v roce 2017

22.6. – od 16.00 hod.
*
20.7. – od 16.00 hod.
*
Svatovavřinecká pouť
12.8. – od 10.00 hod.
Hlavní celebrant: P. Bohuslav Švehla, farář České misie v Mnichově
13.8. – od 10.00 hod
Hlavní celebrant: Mons. Krzysztof Dędek,
generální vikář plzeňské diecéze
*
28.9. – od 16.00 hod.

Žáří v domažlické farnosti

5.9. Mše sv. v penzionu. Od září se budou opět konat pravidelně mše sv. v domažlických penzionech a v nemocnici. Od tohoto měsíce mše sv. budou slouženy ve čtvrtky: první čtvrtek v měsíci v penzionu v Baldovské ul., druhý v nemocnici a na třetí čtvrtek měsíce v krajském penzionu. Začátek bohoslužeb v penzionech od 15.00 hod, v nemocniční kapli od 15.10 hod.

7.9. Requiem za o. Antonia. Ve čtvrtek 7. září od 17.15 hod. bude v klášterním kostele sloužena zádušní mše sv. za zemřelého otce Antonia, augustiniána z Prahy. Otce Antonia jsme znali z jeho návštěv pasečnické pouti nebo domažlického Tridua Matky dobré rady. Zemřel tragicky ve Španělsku 1. srpna 2017 ve věku 49 let.

10.9. Pouť v arciděkanském kostele. Na neděli 10. září připadá poutní slavnost v kostele Narození Panny Marie – arciděkanském, kde budou tuto neděli slouženy všechny tří bohoslužby – od 8.00, 9.30 a 18.00 hod.
Zveme ke společnému obědu na faře. Zájemci ať se včas přihlásí v sakristii nebo na faře.

11.9. Biblická hodina. První setkání po prázdninách začíná v pondělí 11. září. Místo zůstává stejné ve farním sále na faře. Společně budeme pokračovat v pravidelném čtení po kapitolách. Letošní rok začneme s knihou Žalmů. Srdečně zveme všechny, kdo mají zájem.

Farní knihovna. Zveme vás do knihovny a to každé pondělí od 16. – 17. hodin. Také je možnost zajít do knihovny po individuální dohodě s Jaromírem Tipplem.

14.9. Přednáška ČKA. Česká křesťanská akademie a Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích si Vás dovoluje pozvat na přednášku poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského: Mír v Evropě. Máme se bát o bezpečnost Evropy?
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 14. září od 19.00 hod. v refektáři augustiniánského kláštera v Domažlicích.

Náboženství. Od 19. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství. Přihlášky pro děti najdete v kostele a na webových stránkách farnosti – www.farnostdomazlice.cz
Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod.
3. třída: středa od 13.00 hod.
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod.
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod.
Žáci domažlického Gymnázia JŠB se mohou přihlásit na náboženství přímo ve škole. Na základě smlouvy, kterou farnost uzavřela s gymnáziem, je náboženství vedeno jako nepovinný předmět a jako místo vyučování je uvedena fara. Začátek výuky všech skupin bude upřesněn tak, aby vyhovoval co největšímu počtu žáků. Hodiny budou začínat až po příchodu dětí z oběda.

16.9. Diecézní pouť do kláštera Teplá. Program:
9.45 zahájení u kříže
10.00 katecheze na diecézní motto; program pro děti a mládež
11.00 slavení eucharistie – hlavní celebrant Mons. Tomáš Holub
12.15 polední přestávka, občerstvení
12.45 koncert dětského orchestru Tremolo
13.00 možnost prohlídky klášterní knihovny
14.00 přednáška o bl. Hronatovi – P. Jindřich Zdík Charouz, OPraem.
křížová cesta; divadlo „Blahoslavený Hroznata“; pro manžele: „Být Božím nástrojem“; adorace v klášterní kapli
15.30 zakončení pouti v kostele
Zájemci o společné putování do Teplé autobusem se mohou přihlásit v arciděkanském kostele a na faře.

Ve čtvrtek 3. listopadu byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme

Výuka náboženství v novém školním roce 2017-18

prihlaska nabozenstvi 17_18

Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující Mgr. Jana Dědinová
3. třída: středa od 13.00 hod. – vyučující P. Miroslaw Gierga
4. – 6. třída: pátek od 13.00 hod. - vyučující Mgr. Jaromír Tippl
7. – 9. třída: pátek od 14.00 hod. –  vyučující P. Pavel Fořt

Výuka začíná v týdnu po 19.9.2017