Aktuální informace

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém týdnu

Pondělí: 17.00-19.00 arciděkanský kostel
Úterý: 7.00 – 8.00 arciděkanský kostel;
16.00 – 17.00 klášterní kostel

Středa: 7.00 – 8.00 arciděkanský kostel
16.00-17.00 klášterní kostel

Zelený čtvrtek: 16.00-16.45 arciděkanský kostel

Velký pátek: 8.45 – 10.00 arciděkanský kostel
14.00 – 14.45 arciděkanský kostel

Bílá sobota: 8.45- 10.00 arciděkanský kostel

Svatý týden a Velikonoční Triduum

Květná neděle 8.00 a 9.30 Mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem do kostela
18.00 Mše sv. v klášterním kostele

Zelený čtvrtek
17.00 Mše sv. Večeře Páně
do 20.00 Adorace Nejsvětější Svátosti v getsemanské zahradě
Velký pátek
8.00 ranní chvály a modlitba se čtením
8.30 – 14.50 tichá adorace Nejsvětější Svátosti v getsemanské zahradě
15.00 Křížová cesta a Liturgie Velkého pátku
17.00 – 20.00 adorace Nejsvětější Svátosti u Božího hrobu

Bílá sobota

8.00 ranní chvály a modlitba se čtením
8.30 – 20.00 adorace Nejsvětější Svátosti u Božího hrobu

20.30 Velikonoční vigilie (přineste s sebou svíce)

Zveme k osobní modlitbě před Nejsvětější svátostí v getsemanské zahradě a u Božího hrobu v pátek a sobotu během celého dne.
Žehnání velikonočních pokrmů se bude konat na Boží hod velikonoční při bohoslužbách od 8.00 a 9.30 hod.