Pán povolal k sobě Bětku Váchalovou. R.I.P.

Se smutkem sdělujeme zprávu o smrti Bětky Váchalové, která mj. sloužila v naší farnosti jako katechetka nejmladších žáků.
Bětka byla pro mnohé z nás přítelkyní, kterou jsme měli moc rádi.
Vzpomeňte prosím na Bětku a její rodinu v modlitbách.

Informace a pozvání – advent

Roráty. Srdečně zveme na roráty každý čtvrtek ráno od 7.00 hod a každý pátek večer od 17.15 hod. do klášterního kostela (ve čtvrtek nebude sloužena mše od 8.00 hod.) Na mši prosíme děti, aby si přinesly lampiony.
Ikona Svaté Rodiny. Stejně jako před rokem nabízíme v adventu, a následně po celou dobu vánoční, možnost přijmout domů ikonu Svaté Rodiny a modlit se večer v její blízkosti. Každý, kdo chce ikonu přijmout, může v sakristii nahlásit vhodný termín a domluvit způsob předání ikony.
2.12. Na první adventní neděli se koná ve všech kostelích sbírka na potřeby diecéze.
Od 19.00 hod. se bude v klášterním kostele konat Vánoční koncert učitelů ZUŠ Jindřicha Jindřicha v Domažlicích. Večerní mše sv. bude výjimečně sloužena v arciděkanském kostele.
4.12. V úterý 4. prosince od 15.00 hod. bude sloužena mše sv. v penzionu.
Marek Badida je řecko-katolický kněz slovenské národnosti, kterého otec biskup ustanovil administrátorem in spiritualibus farnosti v Horšovském Týně. Co to znamená? Co vlastně je řecko-katolická církev? Jak se v ní slaví liturgie? Jak to, že otec Marek má rodinu, ženu a tři děti? Srdečně zveme na setkání s o. Markem Badidou v úterý 4.12. od 18.00 hod. ve farním sále na nám. Míru 136
11.12. Nemocnice. Mše svatá za nemocné a za personál domažlické nemocnice bude sloužena v tamější kapli v úterý 11. prosince od 15.10 hod.
15.12. Milavče. Setkání členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti Milavče se bude konat v sobotu 15.12 od 8.45 na faře v Milavčích.
16. 12. Neděle radosti. Třetí adventní neděle nám připomíná, že příchod Páně je blízko, a proto je nazývána „nedělí radosti“ („Gaudete“). Liturgická barva této neděle je růžová. Zveme farníky, aby se symbolicky podíleli na slavení této radostné neděle oblečením něčeho růžového. Po mši sv. od 9.30 všechny zveme k tradičnímu focení před kostelem.
Odpoledne, od 15.00 hod. zveme na Baldov ke kapličce Nejsvětější Trojice, kde připravujeme Adventní radostné setkání. Během půlhodinky zazpíváme adventní písně, vyslechneme vhodné zamyšlení a najdeme si čas a prostor pro srdečné povídání a občerstvení. Za příznivého počasí bude příležitost k opékání klobás. Na Baldov se lze vydat společně s ostatními tzv. sochařskou stezkou. Sraz u Tří vrb v 14.30. V případě špatného počasí se setkání uskuteční na Baldově v prostorách CB klubu Domažlice.
17.-23.12. Hudba u stromečku a vánoční trhy. Na poslední předvánoční týden Město Domažlice ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá na náměstí tradiční trhy a zpívání u stromečku. Letošní novinkou je možnost navštívit ve večerních hodinách domažlickou věž – každý den od 16.00 do 17.45 nebo být svědkem zvonění na nejmenší zvon – advent – od 18.00 hod.
17. 12. Kající pobožnost. V pondělí po třetí adventní neděli zveme na kající pobožnost a přijetí svátosti smíření od 17.15 hod. v arciděkanském kostele.
18.12. Mše sv. v Nevolicích bude sloužena v úterý 18. prosince od 18.15 hod.
19.12. Úklid kostela. O pomoc při předvánočním úklidu kostela prosíme ve středu 19. prosince po ranní mši sv.
21. 12. Koncert. XXVI. Chodský vánoční koncert se uskuteční v pátek 21. prosince od 18.00 hod. v arciděkanském kostele – vystoupí Národopisný soubor Postřekov a Dětský soubor Postřekov.
23. 12. Už na čtvrtou adventní nedělí 23. prosince zveme k podiu na domažlickém náměstí, kde od 16.00 hod. děti uvedou vánoční příběhs názvem Mudrci a jejich cesta do Betléma. Letos je tato scénka poprvé uvedena den před Štědrým dnem.
Oslava Vánoc začne tedy 24. prosince přímo v arciděkanském kostele mší sv. od 16.30 hod., tzv. „půlnoční pro rodiny s dětmi“

 

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 byla ukončena první etapa prací na restaurování nástropních fresek v arciděkanském kostele. V letošním roce byly opraveny tyto nástěnné malby F. J. Luxe: Sv. Cecílie hrající na varhany, která se nachází nad varhanami na kůru kostela, Odpočinek na útěku do Egypta - na klenebním poli (foto) a Návštěva sv. Alžběty – nad vchodem do kaple sv. Barbory.

Restaurátoři: ak. mal. Pavel Novák a ak. mal. Petr Prokopec. Ostatní stavební práce zajistila firma Bolid-M.

Akce se uskutečnila díky podpoře Ministerstva Kultury ČR, Města Domažlice a příspěvků farníků, turistů a poutníků. Děkujeme