Oprava arciděkanského kostela

Rozsah oprav: zajištění statiky, oprava krovu a výměna střešní krytiny
Investor: Římskokatolická farnost Domažlice
Stavení práce: Střechy Šot s.r.o.
Zahájení prací: květen 2014
Ukončení prací: prosinec 2014
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85% uznatelných nákladů)

Náklady:
Uznatelné náklady: 8.034.345,- Kč
Neuznatelné náklady: 530.000,- Kč
Náklady celkem: 8.534.345,- Kč (plus náklady spojené s obsluhou bankovního úvěru)

Příspěvky:
Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 6.829.194,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Města Domažlice: 300.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu obce Česká Kubice: 250.000,- Kč
Získané příspěvky: 7.379.194,- Kč

Prostředky Římskokatolické farnosti Domažlice
Prostředky z rozpočtu farnosti (nedělní sbírky, dary individuálních dárců, příjmy z nájmu): 1.155.151,- Kč (plus náklady spojené s obsluhou bankovního úvěru)

Nedělní bohoslužby navštěvuje 427 lidí, z toho 130 výdělečně činných

Za všechny dary děkujeme

Bankovní spojení: 760503399/0800