NEDĚLE – 14.7. – 15.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
AK 8.00 Za + Petra a Marii
AK 9.30 Na poděkování za 65 let života a za + otce
KK 18.00 Za + Vlastu Drozdovou
PONDĚLÍ – 15.7.
AK 8.00
ÚTERÝ – 16.7.
KK 17.15 Za + maminku Marii Breintlovou, manžela Karla, sestru Annu Maleckou, švagra Stanislava Verzicha a rodiče Grebačovy
STŘEDA – 17.7.
AK 8.00 Za živý růženec z Nevolic
ČTVRTEK – 18.7.
KK 17.15 Za nenarozené děti a úctu k počatému životu
PÁTEK – 19.7.
AK 8.00 Na poděkování Bohu a Panně Marii za ochranu a za Boží požehnání pro celou rodinu
SOBOTA – 20.7.
KK 17.15
Adorace Nejsvětější svátosti
NEDĚLE – 21.7. – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
AK 8.00 Za + rodiče a prarodiče a za duše v očistci a na přímluvu Panny Marie za ochranu pro rodinu
AK 9.30 Za + Annu a Matěje Ibehejovy a celý rod
KK 18.00 Za + Marii Mlezivovou