POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 29.3.-5.4.2015

NEDĚLE – 29.3. – KVĚTNÁ NEDĚLE
AK 8.00 Za + Jaroslava Němce, manželku a oboje rodiče
AK 9.30 Na poděkování Bohu a za Boží požehnání pro rodinu a za + rodiče Svobodovy a Konopíkovy a celý rod
KK 18.00 Za + Marii, Josefa a Barboru Kitzbergerovy a celý rod
PONDĚLÍ – 30.3.
AK 8.00 Za + Františku Hrubou a manžela
AK 17.30 Kající pobožnost a příležitost k svátosti smíření
ÚTERÝ – 31.3.
AK 8.00 Na jistý úmysl
KK 17.15 Za + Věru Ševčíkovou – zádušní mše svatá
STŘEDA – 1.4.
AK 8.00 Za živý růženec ze Stráže
KK 17.15 Na jistý úmysl
fara 18.00 Modlitební společenství
ČTVRTEK – 2.4. – ZELENÝ ČTVRTEK
AK 17.00 Mše sv. Večeře Páně
AK 21.00 Adorace Nejsvětější svátosti – do 22.30
PÁTEK – 3.4. – VELKÝ PÁTEK
AK 8.00 Ranní chvály a modlitba se čtením
AK 16.15 Křížová cesta
AK 17.00 Obřady Velkého pátku
SOBOTA – 4.4.
AK 8.00 Ranní chvály a modlitba se čtením
AK 20.30 Velikonoční vigilie
NEDĚLE – 5.4. – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
AK 8.00 Za + Karla Hosera a manželku Antonii. za rod Hoserů a Michlů, za +Františka Lišku a manželku Hedviku a dceru, a za rod Lišků
AK 9.30 Za + Růženu Jankovcovou
KK 18.00 Na poděkování za dar života a o požehnání do dalších let