Připravujeme v roce 2017

2017

Únor
10.2. Den nemocných. Od 8.00 hod. mše sv. za nemocné s udělováním svátosti nemocných
27.2. Přednáška ČKA – biskup Tomáš Holub (od 18.00 hod.)

Březen
1.3. Popeleční středa – začíná doba postní
10.3. Křížová cesta pro děti (od 16.30 hod.)
26.3. 4. neděle postní – neděle radosti – „růžová“

Duben

1.4. od 19 hod. – ve sborovém domě ČCE: Ekumenická modlitba se zpěvy Taizé
7. – 8. 4. Setkání mládeže s biskupem v Plzni
16.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
23.4. Neděle Božího Milosrdenství. Od 15.00 hod. pobožnost k Božímu Milosrdenství
23.25.4. Triduum Matky Dobré Rady v klášterním kostele

Květen

1.5. – Vikariátní pouť do Nových kostelů (Neukirchen) – mše sv. od 10.00 hod.
5.5. První zpověď dětí
6.5. Ekumenická modlitba Taizé ve sborovém domě ČCE od 19.00 hod.
12.5. Májová pobožnost pro děti
16.5. Poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého (od 17.15 hod.)
19. -20. 5. Diecézní setkání ministrantů – Holýšov
25.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. na Vavřinečku od 16.00 hod.
28.5. Pouť u Dobré Vody

Červen
3.6. Svatodušní vigilie
Ekumenická modlitba Taizé ve sborovém domě ČCE od 19.00 hod.
4.6. Slavnost Seslání Ducha svatého. První svaté přijímání
9. 6. Noc kostelů
10.6. Pouť na Baldově. Mše sv. od 13.00 hod.
11.6. Slavnost Nejsvětější Trojice – pouť v Chrastavicích. Mše sv. od 11.00 hod.
18.6. Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo – eucharistický průvod po mši sv. od 8.00 hod.
Pouť v Luženičkách (od 11.00 hod.) a na Folmavě (od 14.30 hod.)
24. 6. Fotbalový BiskupCUP v Domažlicích
25.6. M še sv. na konec školního roku a předání vysvědčení (od 9.30 hod.)

Červenec
1.7. Pouť u kapličky sv. Petra a Pavla na České Kubici – od 14.00 hod. 

Ekumenická modlitba Taizé ve sborovém domě ČCE od 19.00 hod.
9.-14.7. Tábor v Caparticích
26.7. Poutní mše sv. u kapličky sv. Anny (od 17.15 hod.)
30.7. Pouť v Luženicích. Mše sv. od 11.00 hod.

Srpen
1.-7.8. Putovní tábor pro mládež (12-17 let)
5.8. Ekumenická modlitba Taizé ve sborovém domě ČCE od 19.00 hod.
12.-13.8. Svatovavřinecká pouť
15.-20.8. Celostátní setkání mládeže v Olomouci
19.-26. 8. Tábor ministranti – Horní Blatná
20.8. Pouť v klášterním kostele
27.8. Horská mše sv. na Čerchově

Září
2.9. Ekumenická modlitba Taizé ve sborovém domě ČCE od 19.00 hod.
3.9. Pouť v Třebnicích. Mše sv. od 14.30 hod.
10.9. Pouť v arciděkanském kostele
15. -16. 9. Diecézní pouť Teplá

Říjen
7.10. Ekumenická modlitba Taizé ve sborovém domě ČCE od 19.00 hod.
8.10. Pouť na Pasečnici – mše sv. od 11.00 hod.

Listopad
4.11. Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Domažlicích (od 15.00 hod.)
Ekumenická modlitba Taizé ve sborovém domě ČCE od 19.00 hod.
5.11. Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Luženičkách (od 14.00 hod.)
Svatohuberstká mše sv. v Domažlicích (od 18.00 hod.)
12.11. Pouť v Nevolicích – mše sv. od 11.00 hod.
26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále. Mše sv. za varhaníky – od 9.30 hod.

Prosinec
2.12. Ekumenická modlitba Taizé ve sborovém domě ČCE od 19.00 hod.
3.12. 1. neděle adventní – představení dětí, které se připravují na první svaté přijímání (od 9.30 hod.)
17.12. 3.neděle adventní – „růžová“
28.12. Svátek sv. Betlémských dětí – zpívání koled s dětmi u betléma, žehnání dětem a těhotným ženám
31.12. Svátek Svaté rodiny – obnovení manželských slibů (od 9.30 hod.)