Aktuálně

Ve středu 31.5. po ranní mši sv. proběhne úklid arciděkanského kostela. Všem, kteří se do tohoto úklidu zapojí, už předem děkujeme.

Také ve středu 31. května proběhne v Plzni Den Plzeňské Madony a při této příležitosti proběhne bohoslužba slova v katedrále sv. Bartoloměje k příležitosti 30. výročí založení plzeňské diecéze. Začátek je v 18 hodin.

V pátek 2. června se koná letošní Noc kostelů. Program najdete na www.nockostelu.cz

Na několik slavností zveme v sobotu 3. června:

Od 13.00 hod. bude sloužena mše sv. ve Stráži, kde oslaví 100. výročí od svého založení Sbor dobrovolných hasičů.

Od 14.00 hod. začíná slavnou mší svatou pouť na Baldově. Po mši posezení – občerstvení zajištěno.

Také od 14.00 hod. začínají oslavy 775 let Šitboře. Během slavnosti budou mj. požehnány nové hodiny na věži kostela a Janova vyhlídka. Po slavnostním programu vystoupí od 16 hodin Benga Band. Podle pořadatelů, jimiž jsou Spolek Mikuláš a Městské kulturní a informační středisko Poběžovice, je občerstvení zajištěno a vstup volný.

V neděli 4. června zveme na pouť do Chrastavic. Mše sv. v kapli Nejsvětější Trojice bude sloužena od 11.00 hod.

Na čtvrtek 8. června zveme od 19.00 hod. na zasedání Pastorační rady farnosti. Během tohoto setkání chceme se věnovat plánovaní pastoračních aktivit v období od září do prosince, a dalších akcí s časovým přesahem až do konce školního roku. Prosíme o zasílání podnětů na adresu gierga@bip.cz.

V pátek 9. června zvu Vás všechny, čtenáři, farníci a přátele do arciděkanského kostela na mši sv. od 17.15 hod., při které chci poděkovat Bohu za dar života a kněžského povolání a oslavit 55. narozeniny a 30. výročí kněžského svěcení. Po mši sv. bude následovat setkání na faře a farním dvoře, kde se bude mj. tradičně opékat prase. Protože tato slavnost připadá na pátek, budu moci udělit dispenz od půstu (tj. od povinnosti zdrželivosti od požívání masa). Zajistíme nápoje. Budu moc vděčný za jiné dary stolu, které přinesete.

Na neděli 11. června připadá Slavnost Těla a Krev Páně s tradičním průvodem Božího Těla k oltářům na náměstí a v klášterním kostele. Průvod se koná po mši sv. od 8.00 hod. Nebude sloužena mše sv. od 9.30 hod. Do průvodu zveme děti, které cestou trousí květy a vybízíme k účasti v chodských krojích. Prosíme o službu při nesení nebes.

V sobotu 17. června proběhne na hřišti ZŠ Komenského 17 další ročník fotbalového turnaje Biskup Cup. Přijďte podpořit fotbalisty a pořadatele.

Z důvodu opakovaného poškozovaní svícnu pod křížem u hlavního vchodu do kostela a záměrnému znečišťování prostoru, rozhodli jsme o časovém odstranění tohoto svícnu a obracíme se s prosbou na návštěvníky kostela, aby věnovali pozornost a případně reagovali na případy nevhodného chování v kostele. Prosíme o pochopení.

V kostele (u stolu s obětními dary) se trvalé nachází pokladnička na příspěvky pro květinovou výzdobu kostela. Děkujeme za poskytované dary.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je farar. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.